facebook logo

Thin pizza crust

Restauracja Warsztat
Focaccia
17 zł
With olive oil and herbs
Prosciutto
25 zł
With Parma ham, cheese
Quattro formaggi
23 zł
With mozzarella, brie, smoked cheese, gorgonzola
Salame
23 zł
cheese, salami, oregano
Rimini
21 zł
Cheese, ham, oregano
Extra toppings
2 - 8 zł